„Nadzieja na lepsze jutro”

„Nadzieja na lepsze jutro” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2023 współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 37/I/OK/2023 zawartą w dniu 01 kwietnia 2023 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More