„Święta – czas bycia razem”

Home / Aktualności / „Święta – czas bycia razem”

„Święta – czas bycia razem”

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2023

współfinansowane ze środków otrzymanych od

 Wojewody Małopolskiego

zgodnie z umową  nr 30-II-OK-2023 zawartą w dniu 27 września 2023 r.

realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny

w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

  1. Malborska 64b

30-646 Kraków

wm