PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.056 zł dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu. Pomoc żywnościowa w gminie Miasto Kraków przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W ramach…
Read More
Paschalne Spotkania!

Paschalne Spotkania!

Alleluja! "Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. [Ks. Oz. 6 1-2]   Niech Radość Życia w Bożej Obecności będzie Waszym udziałem. Błogosławionych dni Radości świętowania Zmartwychwstania Pana! Alleluja! Alleluja!                            
Read More
Nasze Prace & świąteczny Kiermasz

Nasze Prace & świąteczny Kiermasz

Owoce pracy - dzieł własnych:) Czas terapii zajęciowej - stanowi dobrą odskocznię, zmniejsza napięcia, neutralizuje smętne stany czasowej bezczynności, poprawia stan fizyczny i emocjonalny. Ostatecznie czas spędzamy r a z e m ;)        
Read More
Zaproszenie na Bal Karnawałowy

Zaproszenie na Bal Karnawałowy

Siostry Albertynki i Panie z Przytuliska wraz z Parafią Zmartwychwstania Pańskiego zapraszają serdecznie na Bal Karnawałowy w sobotę, 9 lutego 2019 r. w godz. 14.00-18.00 w Auli Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Szkolna 4.
Read More
Remont dachu w Przytulisku

Remont dachu w Przytulisku

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2018. Moduł III: Infrastruktura. Cel: "Dostosowywanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standadów". Edycja 2018 - dodatkowy konkurs realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny, ul. Malborska 64B, 30-646 Kraków jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (więcej…)
Read More