„Nadzieja na lepsze jutro”

Home / Aktualności / „Nadzieja na lepsze jutro”

„Nadzieja na lepsze jutro”

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2023

współfinansowane ze środków otrzymanych od

 Wojewody Małopolskiego

zgodnie z umową  nr 37/I/OK/2023 zawartą w dniu 01 kwietnia 2023 r.

realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny

w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

  1. Malborska 64b

30-646 Kraków

wm