„Bezdomność – to nie koniec świata”

„Bezdomność - to nie koniec świata” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2022. współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  NR 29/I/OK/2022 zawartą w dniu 1 kwietnia 2022 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More