„Święta -bliżej są niebo i dom”

„Święta -bliżej są niebo i dom” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2021. współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 22/II/OK/2021 zawartą w dniu 27 października 2021 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More