„Święta -bliżej są niebo i dom”

Home / Aktualności / „Święta -bliżej są niebo i dom”

wm

„Święta -bliżej są niebo i dom”

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2021.

współfinansowane ze środków otrzymanych od

 Wojewody Małopolskiego

zgodnie z umową  nr 22/II/OK/2021 zawartą w dniu 27 października 2021 r.

realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny

w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

  1. Malborska 64b

30-646 Kraków

wm

Dodaj komentarz