„Wspólnie damy radę”

Home / Aktualności / „Wspólnie damy radę”

wm

„Wspólnie damy radę”

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2021.

współfinansowane ze środków otrzymanych od

 Wojewody Małopolskiego

zgodnie z umową  nr 15/III/OK/2021 zawartą w dniu 1 grudnia 2021 r.

realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny

w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

  1. Malborska 64b

30-646 Kraków