„Inspiracje Życia …”

„Inspiracje Życia …”

„Inspiracje Życia …” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2020. współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 26/I/OK/2020 zawartą w dniu 02 kwietnia 2020 r. realizowane w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More