„Inspiracje Życia …”

Home / Aktualności / „Inspiracje Życia …”

„Inspiracje Życia …”

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2020.

współfinansowane ze środków otrzymanych od

Wojewody Małopolskiego

zgodnie z umową  nr 26/I/OK/2020 zawartą w dniu 02 kwietnia 2020 r.

realizowane w

Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

  1. Malborska 64b

30-646 Kraków

Dodaj komentarz