Wsparcie

Home / Wsparcie

Zadania realizowane przez Przytulisko

są współfinansowane są ze środków
Gminy Miejskiej Kraków, Wojewody Małopolskiego, Województwa Małopolskiego, Banku Żywności w Krakowie, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

FIOz18814645Q,Nowe-logo-Wojewodztwa-MalopolskiegoGmina miejska Kraków1 - logophotoDrukowanieBank Zywnosci - logo

 

 

www.krakow.pl www.mpips.gov.pl www.rops.krakow.pl www.ngo.krakow.pl