Zmiana standardów

W 2017 r. w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Program wspierający rozwiązywanie problemów bezdomności" realizowane jest w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet zadanie publiczne "Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych, tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych"
Read More

Wojewoda Małopolski pomaga…

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Albertyńskie wsparcie dla Bezdomnych Kobiet na Malborskiej" realizowane w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny, ul. Malborska 64B w Krakowie jest dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego  (więcej…)
Read More

Mały grant

Mały grant Od 2 października 2017 r. realizowany jest w "Przytulisku" tzw. Mały grant. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (więcej…)
Read More