Paschalne Spotkania!

Paschalne Spotkania!

Alleluja! "Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. [Ks. Oz. 6 1-2]   Niech Radość Życia w Bożej Obecności będzie Waszym udziałem. Błogosławionych dni Radości świętowania Zmartwychwstania Pana! Alleluja! Alleluja!                            
Read More
Nasze Prace & świąteczny Kiermasz

Nasze Prace & świąteczny Kiermasz

Owoce pracy - dzieł własnych:) Czas terapii zajęciowej - stanowi dobrą odskocznię, zmniejsza napięcia, neutralizuje smętne stany czasowej bezczynności, poprawia stan fizyczny i emocjonalny. Ostatecznie czas spędzamy r a z e m ;)        
Read More