„Wspólnie damy radę”

„Wspólnie damy radę” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2021. współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 15/III/OK/2021 zawartą w dniu 1 grudnia 2021 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More