„Świętujemy życie”

„Świętujemy życie”

Zadanie publiczne:  „Świętujemy życie”  w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego                 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową nr 18/II/OK/2019 z dnia 22.10.2019 r.  Realizacja zadania odbywa się w dniach od  01.11.2019 r – 31.12.2019 r. w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie,                    ul. Malborska 64 b.
Read More