„Bezdomność – to nie koniec świata”

Home / Aktualności / „Bezdomność – to nie koniec świata”

wm

„Bezdomność – to nie koniec świata”

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2022.

współfinansowane ze środków otrzymanych od

 Wojewody Małopolskiego

zgodnie z umową  NR 29/I/OK/2022 zawartą w dniu 1 kwietnia 2022 r.

realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny

w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

  1. Malborska 64b

30-646 Kraków