ŻYWNOŚCIOWY SOS – BIEDRONKA

Miło nam poinformować, że nasze Przytulisko otrzymało wsparcie z programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową, by miały one większe możliwości udzielania wsparcia. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 30 000 zł. E-kod jest ważny do 31.01.2024 r.
Read More

„Święta – czas bycia razem”

„Święta - czas bycia razem” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2023 współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 30-II-OK-2023 zawartą w dniu 27 września 2023 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More

PODPROGRAM 2021 Plus

   PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1410,00 zł dla osoby w rodzinie, Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu. Pomoc żywnościowa w gminie Kraków przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Przytuliska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.…
Read More

„Nadzieja na lepsze jutro”

„Nadzieja na lepsze jutro” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2023 współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 37/I/OK/2023 zawartą w dniu 01 kwietnia 2023 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More