„Aktywni mimo wszystko”

„Aktywni mimo wszystko”

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej     ramach zadania: „Aktywni mimo wszystko” – prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2020.  Zadanie realizowane w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64 b zgodnie z umową nr DPS/B3/12/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.
Read More

„W Święta wszystko jest piękne…”

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „W Święta wszystko jest piękne…”, realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet ul. Malborska 64 b w Krakowie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową NR 21/II/OK/2020 z dnia 30 października 2020 r.
Read More
„Inspiracje Życia …”

„Inspiracje Życia …”

„Inspiracje Życia …” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2020. współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 26/I/OK/2020 zawartą w dniu 02 kwietnia 2020 r. realizowane w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More