„Aktywni mimo wszystko”

Home / Aktualności / „Aktywni mimo wszystko”

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej     ramach zadania: „Aktywni mimo wszystko” – prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2020.  Zadanie realizowane w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64 b zgodnie z umową nr DPS/B3/12/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

Dodaj komentarz