„Małymi krokami ku lepszej przyszłości”

Home / Aktualności / „Małymi krokami ku lepszej przyszłości”

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ramach realizacji zadania publicznego: „Małymi krokami ku lepszej przyszłości”prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2021. Zadanie realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny ul. Malborska 64 b w Krakowie w Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64 b zgodnie z umową nr DPS/B/23/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz