Magia Świąt w Przytulisku

Home / Aktualności / Magia Świąt w Przytulisku

„Magia Świąt w Przytulisku”

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2022.

współfinansowane ze środków otrzymanych od

 Wojewody Małopolskiego

zgodnie z umową  nr 30/II/OK/2022 zawartą w dniu 31 października 2022 r.

realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny

w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet

  1. Malborska 64b

30-646 Kraków