„Potencjał jest w nas”

„Potencjał jest w nas” zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2021. współfinansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Małopolskiego zgodnie z umową  nr 29/I/OK/2021 zawartą w dniu 31 marca 2021 r. realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w   Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Malborska 64b 30-646 Kraków
Read More